Šport

Neobvezni izbirni predmet ŠPORT ponujamo v 4., 5. in 6. razredu. Program vključuje predvsem vsebine, ki v tem starostnem obdobju učinkovito vplivajo na telesni in gibalni razvoj otrok, spodbujajo njihovo ustvarjalnost in so pomembne za kakovostno preživljanje prostega časa v vseh življenjskih obdobjih.

sport06

Podatkovna zbirka Športnovzgojni karton (ki jo v Sloveniji vodimo že od leta 1986) kaže, da je prišlo do izjemnih sprememb v telesnem in gibalnem razvoju naših otrok. Te spremembe se kažejo predvsem v porastu prekomerne telesne teže in debelosti ter v upadu splošne vzdržljivosti ter moči rok in
ramenskega obroča.

Tako so v program neobveznega izbirnega predmeta vključene športne dejavnosti usmerjene predvsem v razvoj splošne vzdržljivosti, različnih pojavnih oblik moči, skladnosti (koordinacije) gibanja in ustvarjalnosti.