Kaj pravijo raziskave

Večletna merjenja telesnih značilnosti in gibalnih sposobnosti učencev v sklopu ŠVZ kartona so pokazala, da otroci zelo nazadujejo, njihovi rezultati pa so precej slabši kot rezultati generacije njihovih staršev.

Slovenski šolarji so vse manj vzdržljivi in vse bolj okorni. Slabšajo se predvsem aerobne sposobnosti in povečuje telesna teža ter kožna guba. Njihovi rezultati v teku na 600 m so precej slabši od rezultatov generacije njihovih staršev, saj so v povprečju za dobrih 9 sekund počasnejši, kot so bili pred 20 leti. Težave imajo npr. že pri prevalih ali teku nazaj.

Vzgojitelji, učitelji in zdravniki opozarjajo, da je zato tudi vedno več poškodb, ki jih prej ni bilo, to je poškodb obraza in trebuha. Ko padejo, se namreč otroci ne znajo več ujeti na roke.

Prispevek o tem si lahko ogledate na Preverjeno.