Izbrani šport

šport1Namen tega programa je poglabljanje vsebin določenega športa. Namenjen je vsem učencem, ne le tistim, ki se z izbranim športom ukvarjajo že pri interesnih dejavnostih v šoli ali zunaj nje.

Izbirni predmet ponujamo v 9. razredu, po 1 šolsko uro tedensko. Učenci poglabljajo znanja enega športa; izbirajo lahko med nogometom, odbojko, košarko ali rokometom.