ŠVZ karton

Športnovzgojni karton je zbirka podatkov o telesnih značilnostih in gibalnih sposobnostih učencev, ki omogočajo ugotavljanje sprememb telesnih značilnosti ter gibalnih sposobnosti šolske populacije na nacionalni ravni. V Sloveniji takšno spremljavo opravljamo od leta 1986 dalje..

Zbirka podatkov vsebuje podatke o:

 • telesni višini – dolžinski razsežnosti telesa
 • telesni teži – voluminoznosti telesa
 • kožni gubi nadlahti – voluminoznosti telesa
 • dotikanju plošče z roko – hitrosti izmeničnih gibov
 • skoku v daljino z mesta – eksplozivni moči
 • premagovanju ovir nazaj – koordinaciji gibanja telesa
 • dviganju trupa – mišični vzdržljivosti trupa
 • predklonu na klopici – gibljivosti
 • vesi v zgibi – mišični vzdržljivosti ramenskega obroča in rok
 • teku na 60 m – šprinterski hitrosti
 • teku na 600 m – vzdržljivosti v submaksimalnem kontinuiranem, dalj časa trajajočem naprezanju.