Ljudski plesi

Namen programa je navajati učence na plesno-gibalno dejavnost. Razvija otrokovo domišljijo, ustvarjalnost, poetičnost. Predstavlja protiutež šolskemu delu in sedenju ter učencem omogoča sprostitev, dobro počutje in harmonični razvoj osebnosti.

Izbirni predmet ponujamo v 9. razredu, po 1 šolsko uro tedensko. Učenci sodelujejo v projektu Šolski plesni festival, nastopajo na šolskih prireditvah, izpopolnjujejo družabne plese…