Rokomet – moja igra

Rok-Ometas-logo_1Rokomet – moja igra je projekt RZS, katerega namen je popularizirati rokometno dejavnost med osnovnošolsko mladino. Za številčnejše vključevanje šolske mladine v šport je izrednega pomena, da se jim preko interesnih dejavnosti v osnovnih šolah omogoči dobro organizirano, strokovno vodeno in redno rokometno vadbo, nadgrajeno s sistemom osnovnošolskih tekmovanj v mini rokometu.

Projekt v svojih letih izvajanja za šport navdušuje tudi veliko število otrok naše šole, ki v okviru tega programa kvalitetno preživljajo svoj prosti čas, nekateri od njih pa nadaljujejo svojo športno pot preko klubskih struktur.