Starinski in družabni plesi

Namen programa je navajati učence na plesno-gibalno dejavnost. Omogoča navezovanje stikov, socializacijo, sproščeno medsebojno sodelovanje, sprostitev, dobro počutje in harmonični razvoj osebnosti, saj je ples del družbenega življenja.

Izbirni predmet ponujamo v 8. razredu, po 1 šolsko uro tedensko. Učenci se učijo družabnih in historičnih plesov, sodelujejo v projektu Šolski plesni festival, nastopajo na šolskih prireditvah…