Starinski in družabni plesi

tango2Ples je del družbenega življenja. Omogoča navezovanje stikov, socializacijo, sproščeno medsebojno sodelovanje.

Namen programa je navajati učence na redno plesno-gibno dejavnost ob spremljavi glasbe. Predstavlja protiutež vsakdanjemu napornemu šolskemu delu in sedenju ter učencem omogoča sprostitev, dobro počutje in harmonični razvoj osebnosti.

Izbirni predmet ponujamo v 8. razredu, po 1 šolsko uro tedensko. Učenci se učijo družabnih in historičnih plesov, sodelujejo v projektu Šolski plesni festival, nastopajo na šolskih prireditvah…