Motorične sposobnosti

So sposobnosti, ki so odgovorne za izvedbo naših gibov. Te so pri ljudeh različno razvite. Po eni strani so prirojene, po drugi pa pridobljene. Razlikujemo 7 osnovnih motoričnih sposobnosti: moč, hitrost, vzdržljivost, koordinacija, gibljivost, ravnotežje in preciznost.

  • sposobnost za regulacijo ENERGIJE – omogoča najboljši izkoristek energijskih zmogljivosti pri izvedbi gibanja. V to kategorijo uvrščamo 3 motorične sposobnosti: moč, hitrost in vzdržljivost.
  • sposobnost za regulacijo GIBANJA.- je odgovorna za oblikovanje, uresničevanje in nadziranje izvedbe gibalnih nalog v prostoru in času. V to kategorijo sodijo: koordinacija, gibljivost, ravnotežje,preciznost.

MOTORIČNA SPOSOBNOST

regulacija ENERGIJE

regulacija GIBANJA

moč

gibljivost

hitrost

koordinacija

vzdržljivost

preciznost

 

ravnotežje

Telesne in gibalne sposobnosti preverjamo enkrat letno s pomočjo testov ŠVZ kartona.

Kako izboljšati posamezne motorične sposobnosti si poglej na spodnjih povezavah:
Vaje za gibljivost
Vaje za koordinacijo
Vaje za ravnotežje
Vaje za moč