Šolski plesni festival

spf_logoŠolski plesni festival je projekt PZS, katerega namen je razvijati plesno dejavnost in širiti plesno kulturo med mladimi. Poteka v okviru Šolskih športnih tekmovanj od leta 2001 dalje in vključuje tiste plesne zvrsti, ki so med mladimi v današnjem času najbolj popularne (hip hop, pop, latino … ).

V projektu sodelujemo v sklopu plesnih izbirnih predmetov (Ples, Starinski in družabni plesi ter Ljudski plesi).spf Več o samem projektu si lahko preberete na spletnih straneh Plesne zveze Slovenije.