Šport za zdravje

sport4Namen tega programa je nadgradnja tistih vsebin redne športne vzgoje, s katerimi lahko vplivamo na zdravje in dobro počutje.

Izbirni predmet ponujamo v 8. razredu. Učenci poglabljajo znanja iz splošne kondicijske priprave, atletike, plesa, športnih iger, plavanja… Športne vsebine se izvajajo v naravi, telovadnici in zunanjih igriščih, nekatere pa po dogovoru tudi zunaj šole in zunaj urnika.