Ples

Namen programa je navajati učence na plesno-gibalno dejavnost, vplivati na umetniško ustvarjalnost in njegov odnos do umetnosti in kulture nasploh. Predstavlja protiutež šolskemu delu in sedenju ter učencem omogoča sprostitev, dobro počutje in harmonični razvoj osebnosti.

Izbirni predmet ponujamo v 7. razredu, po 1 šolsko uro tedensko. Učenci se učijo party plesov, hip hop, disco in latino plesov, sodelujejo v projektu Šolski plesni festival, nastopajo na šolskih prireditvah…