Kožna guba nadlahti

akgZ merjenjem kožne gube nadlahti ugotavljamo količino podkožnega maščevja.