Šport za sprostitev

Namen tega programa je nadgradnja vsebin redne športne vzgoje in spoznavanje novih športnih vsebin,  ki jih v obveznem šolskem programu ne izvajamo, so pa z vidika športno-rekreativnih učinkov pomembni za kakovostno preživljanje prostega časa v vseh življenjskih obdobjih.šport8

Izbirni predmet ponujamo v 7. razredu. Učenci spoznavajo dvoranski hokej, namizni tenis, tenis, badminton, kolesarjenje in orientacijski pohod, spining, plezanje, jadranje…, ki se izvajajo v naravi, telovadnici in zunanjih igriščih, nekatere športne vsebine pa po dogovoru tudi zunaj šole in zunaj urnika.