Dviganje trupa

dtTestna naloga meri vzdržljivost mišičnih skupin trupa. Za uspešnost v testu sta odgovorna mehanizem za trajanje in mehanizem za intenzivnost ekscitacije. Razlogi za povezave so v mehanizmu za trajanje ekscitacije, ki je odgovoren za učinkovito izvedbo nalog vzdržljivostnega in koordinacijskega tipa.