Športni programi

Športni program Zlati sonček in Krpan imata namen

  • obogatiti program redne športne vzgoje s sodobnimi športnimi vsebinami;
  • s privlačnimi vsebinami, privlačno likovno podobo in privlačnim načinom izvedbe motivirati kar največ otrok za takšno sodobno zasnovo športne vzgoje;
  • vsaditi v otroško zavest željo, navado in potrebo po podobnem delovanju v naslednjih starostnih obdobjih.

Športna programa Rokomet – moja igra in Šolski plesni festival pa skušata popularizirati rokometno oz. plesno dejavnost med šolsko mladino.